Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 95Bài 95:
   Cho hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo cắt nhau ở O. Kẻ AH và BK vuông góc với BD và AC. Đường thẳng AH và BK cắt nhau ở I. Gọi E và F lần lượt là trung điểm DH và BC. Từ E dụng đường thẳng song song với AD. Đường này cắt AH ở J.
1.     C/m: OHIK nội tiếp.
2.     Chứng tỏ KH^OI.
3.     Từ E kẻ đườngthẳng song song với AD. Đường này cắt AH ở J. Chứng tỏ: HJ. KC = HE. KB
Chứng minh tứ giác ABFE nội tiếp được trong một đường tròn.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu