Toán Học vuiTìm tất cả cá số nguyên sao cho tổng của số đó với số 1 thì chia hết cho số kia
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu