Toán lớp 9Cho nửa đường tròn O, đường kính BC. Từ A bất kì thuộc nửa đường tròn,kẻ AH vuông góc BC. Từ H,kẻ HD và HE vuông góc AB,AC
Tìm A thuộc đtròn (O) để chu vi tam giác ABC max
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu