Vật lý 10 hayMột mặt kim loại cong nhẵn hình bán cầu bán kính R được gắn chặt vào một xe lăn nhỏ đặt trên 1 mặt bàn nhẵn nằm ngang ; khối lượng tổng cộng của xe và mặt kim loại là M. Từ điểm A trên vành bán cầu người ta thả một hòn bi nhỏ khối lượng m không vận tốc đầu. Hãy tìm độ cao cực đại của hòn bi trên mặt cong và vận tốc tối đa xe đạt được. Bỏ qua mọi ma sát.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu