Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 15Bài 15:

         Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi D là 1 điểm trên cung nhỏ BC. Kẻ DE;DF;DG lần lượt vuông góc với các cạnh AB;BC;AC. Gọi H là hình chiêu của D lên tiếp tuyến Ax của (O).

1.     C/m AHED nội tiếp

2.     Gọi giao điểm của AB với HD và với (O) là P và Q; ED cắt (O) tại M

      C/m:  HA. DP=PA. DE

3.     C/m: QM = AB

4.     C/m:  DE. DG = DF. DH

5.     C/m: E;F;G thẳng hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu