Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 16Bài 16:

         Cho tam giác ABC có =1v; AB < AC. Gọi I là trung điểm BC;qua I kẻ IK^BC (K nằm trên AC). Trên tia đối của tia AC lấy điểm M sao cho MA = AK.

1.     Chứng minh:ABIK nội tiếp được trong đường tròn tâm O.

2.     C/m: 

3.     Chứng tỏ: BC2= 2. AC. KC

4.     AI kéo dài cắt đường thẳng BM tại N. Chứng minh AC = BN

5.     C/m: NMIC nội tiếp.

                                     

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu