Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 18Bài 18:

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 2a, chiều roäng BC = a. Kẻ tia phân giác của góc ACD, từ A hạ AH vuông góc với đường phân giác nói trên.

1. Chứng minh: AHDC nội tiếp trong đường tròn tâm O mà ta phải định rõ tâm và  bán kính theo a.

           2 . HB cắt AD tại I và cắt AC tại M;HC cắt DB tại N. Chứng tỏ HB = HC

           Và AB. AC = BH. BI

           3. Chứng tỏ MN song song với tiếp tuyến tại H của (O)

  4 . Từ D kẻ đường thẳng song song với BH;đường này cắt HC ở K và cắt (O) ở J.   Chứng minh HOKD nội tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu