Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 19Bài 19:

       Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB,bán kính OC ^ AB. Gọi M là 1 điểm trên cung BC. Kẻ đường cao CH của tam giác ACM.

1.     Chứng minh AOHC nội tiếp.

2.     Chứng tỏ DCHM vuông cân và OH là phân giác của góc COM.

3.     Gọi giao điểm của OH với BC là I. MI cắt (O) tại D.

  Cmr: CDBM là hình thang cân.

4.     BM cắt OH tại N. Chứng minh DBNI và DAMC đồng dạng,từ đó suy ra:

  BN. MC=IN. MA.

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu