Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 20Bài 20:

        Cho D đều ABC nội tiếp trong (O;R). Trên cạnh AB và AC lấy hai điểm M;N sao cho BM=AN.

1.     Chứng tỏ DOMN cân.

2.     C/m :OMAN nội tiếp.

3.     BO kéo dài cắt AC tại D và cắt (O) ở E. C/m BC2+DC2=3R2.

4.     Đường thẳng CE và AB cắt nhau ở F. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt FC tại I;AO kéo dài cắt BC tại J. C/m BI đi qua trung điểm của AJ.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu