Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 27



Bài 27:

   Cho DABC (AB = AC) nội tiếp trong (O). Gọi M là một điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC. Trên tia BM lấy điểm K sao cho  MK = MC và trên tia BA lấy điểm D sao cho  AD=AC.

1. C/m:

2. C/m BCKD nội tiếp. Xác định tâm của đường tròn này.

3. Gọi giao điểm của DC với (O) là I. C/m:  B;O;I thẳng hàng.

4. C/m DI = BI                                




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu