Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 29Bài 29:

      Cho hình vuông ABCD, trên cạnh BC lấy điểm E. Dựng tia Ax vuông góc với AE, Ax cắt cạnh CD kéo dài tại F. Kẻ trung tuyến AI của DAEF, AI kéo dài cắt CD tại K. Qua E dựng đường thẳng song song với AB, cắt AI tại G.

1. C/m AECF nội tiếp.

2. C/m: AF2=KF. CF

3. C/m:EGFK là hình thoi.

4. Cmr:khi E di động trên BC thì EK=BE+DK và chu vi DCKE có giá trị không đổi.

5. Gọi giao điểm của EF với AD là J. C/m:GJ ^ JK.

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu