Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 35Bài 35:

    Cho (O;R) và đường kính AB;CD vuông góc với nhau. Gọi M là một điểm trên cung nhỏ CB.

1.     C/m:ACBD là hình vuông.

2.     AM cắt CD ;CB lần lượt ở P và I. Gọi J là giao điểm của DM và AB. C/m IB. IC=IA. IM

3.     Chứng tỏ IJ//PD và IJ là phân giác của góc CJM.

4.     Tính tích tích DAID theo R.

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu