Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 37Bài 37:

       Cho nửa đường tròn O,đường kính AB=2R,gọi I là trung điểm AO. Qua I dựng đường thẳng vuông góc với AB,đường này cắt nửa đường tròn ở K. Trên IK lấy điểm C,AC cắt (O) tại M;MB cắt đường thẳng IK tại D. Gọi giao điểm của IK với tiếp tuyến tại M là N.

1.     C/m:AIMD nội tiếp.

2.     C?m CM. CA=CI. CD.

3.     C/m ND=NC.

4.     Cb cắt AD tại E. C/m E nằm trên đường tròn (O) và C là tâm đường tròn nội tiếp DEIM.

5.     Giả sử C là trung điểm IK. Tính CD theo R.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu