Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 68Bài 68:

    Cho DABC = 1v AB > AC, đường cao AH.  Trên nửa mặt phẳng bờ  BC chứa  điểm A vẽ hai nửa đường tròn đường kính BH nửa đường tròn đường kính HC.  Hai nửa đường tròn này cắt AB AC tại E F.  Giao điểm của FE AH O.  Chứng minh:

1.     AFHE hình chữ nhật.

2.     BEFC nội tiếp

3.     AE.AB = AF. AC

4.     FE tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn.

5.     Chứng tỏ: BH. HC =  4.OE. OF.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu