Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 79



Bài 79:
   Cho(O),từ điểm P nằm ngoài đường tròn,kẻ hai tiếp tuyến PA và PB với đường tròn. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M,qua M dựng đường thẳng vuông góc với OM,đường này cắt PA,PB lần lượt ở C và D.
             1 . Chứng minh A,C,M,O cùng nằm trên một đường tròn.
             2 . Chứng minh: COD = AOB.
             3. Chứng minh: Tam giác COD cân.

             4 . Vẽ đường kính BK của đường tròn,hạ AH ^BK. Gọi I là giao điểm của AH với PK. Chứng minh AI = IH. 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu