Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 8Bài 8:

           Cho DABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong (O). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn cắt nhau tại D. Từ D kẻ đường thẳng song song với AB,đường này cắt đường tròn ở E và F,cắt AC ở I(E nằm trên cung nhỏ BC).

1.     C/m:  BDCO nội tiếp.

2.     C/m: DC2 = DE. DF.

3.     C/m: DOIC nội tiếp.

4.     Chứng tỏ I là trung điểm FE.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu