Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 9Bài 9:

        Cho (O),dây cung AB. Từ điểm M bất kỳ trên cung AB(M¹A và M¹B),kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H. Gọi MQ là đường cao của tam giác MAN.

1.     C/m 4 điểm A;M;H;Q cùng nằm trên một đường tròn.

2.     C/m:NQ. NA=NH. NM

3.     C/m MN là phân giác của góc BMQ.

4.     Hạ đoạn thẳng MP vuông góc với BN;xác định vị trí của M trên cung AB để MQ. AN+MP. BN có giác trị lớn nhấ

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu