Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 81Bài 81:
   Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn cắt nhau tại D. Từ D kẻ đường thẳng song song với AB,đường này cắt đường tròn ở E và F,cắt AC tại I(Enằm trên cung nhỏ BC)
                1 . Chứng minh BDCO nội tiếp.
                2 . Chứng minh: DC2 = DE. DF
                3. Chứng minh DOCI nội tiếp được trong đường tròn.
                4 . Chứng tỏ I là trung điểm EF.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu