Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 82Bài 82:
   Cho đường tròn tâm O,đường kính AB và dây CD vuông góc với AB tại F.  Trên cung BC,lấy điểm M. AM cắt CD tại E.
               1 . Chứng minh AM là phân giác của góc CMD.
               2 . Chứng minh tứ giác EFBM nội tiếp được trong một đường tròn.
               3. Chứng tỏ AC2 = AE. AM
               4 . Gọi giao điểm của CB với AM là N;MD với AB I. Chứng minh NI//CD. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu