Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 84Bài 84:
   Cho DABC (AB = AC) nội tiếp trong (O). M là một điểm trên cung nhỏ AC, phân giác góc BMC cắt BC ở N,cắt (O) ở I.
1.     Chứng minh A;O;I thẳng hàng.
2.     Kẻ AK^ với đường thẳng MC.  AI cắt BC ở J. Chứng minh AKCJ nội tiếp.
C/m: KM. JA = KA. JB.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu