Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 98Bài 98:
   Cho hình bình hành ABCD có góc A>90o. Phân giác góc A cắt cạnh CD và đường thẳng BC tại I và K. Hạ KH và KM lần lượt vuông góc với CD và AM.
1.     Chứng minh KHDM nội tiếp.

2.     Chứng minh: AB = CK + AM. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu