Bài Tập căn thứcBài 1 :Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

  a)      b)       c)        d)           e)               f)

Bài 2 :Tính

a/ A =                          b/ B =

c/ C =                           d/ D =

e/  E =                                 f/   F =

 

Bài 3 :Giải phương trình

a/                                         b/

 

c/                                              d/

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu