ÔN TẬP KIỂM TRA HKI LỚP 9ÔN TẬP KIỂM TRA HKI LỚP 9

 

 

BÀI 1: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC:

 

BÀI 2: Cho biểu thức :

a/Rút gọn A   ;b/Tìm x để A >0.

 

BÀI 3: Cho biểu thức

a/Rút gọn B     ;b/Tìm x để B<-1         ;c/Tìm các giá trị nguyên của x để 2B nguyên.

 

BÀI 4:Cho Hàm số  bậc nhất y=(m+1)x+m

a/Với giá trị nào của m thì đồ thị  hs qua A(1;5),lúc này vẽ đồ thị  hs trên mp tọa độ Oxy.

b/Với giá trị nào của m thì đồ thị  hs cắt đường thẳng  y=5x-3?

 

BÀI 5:Cho hai hàm số  y=x+2 và y=-2x+5

a/Vẽ đồ thị  hai hs trên cùng một mp tọa độ

b/Tìm tọa độ giao điểm I của chúng

c/Viết phương trình  đường thẳng (d) song song với đường thẳng y=-x và đồng quy với hai đường thẳng  đã cho ở trên.

 

BÀI 6:Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH.Vẽ đường tròn  tâm A bán kính AH cắt đường thẳng AH tại điểm thứ hai D.Từ D vẽ tiếp tuyến  với đường tròn  cắt AC kéo dài tại E.

a/CMR : tam giác BEC cân

b/Gọi I là hình chiếu của A lên BE,CMR :AI=AH

c/CMR :BE là tiếp tuyến  của đường tròn  tâm A.

d/CMR :BE=BH+DE.

 

Bài 7:Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm ngòai đường tròn  sao cho OA=2R,vẽ các tiếp tuyến AB , AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm) và đường kính BD của đường tròn.

a/ CMR :DC//OA

b/Đường trung trực của BD cắt AC và CD tại S và E. CMR: OCEA là hính thang cân

c/Gọi I là giao điểm của OA với đường tròn (O), CMR : SI là tiếp tuyến vủa đt (O).

d/SI cắt AB tại K, CMR : AKOS là hình thoi và tính diện tích hình thoi theo R.

 

BÀI 8: Cho nũa đường tròn tâm O đường kính AB và một điểm M nằm trên nữa đường tròn,vẽ hai tiếp tuyến Ax,By với nửa đường tròn .Từ M vẽ MH vuông góc với AB tại H. Gọi I là trung điểm MH.Đường thẳng AI và AM theo thứ tự cắt tia By tại D và E.

a/ CMR: D là trung điểm BE

b/ CMR : DM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c/Gọi C là giao điểm của DM và Ax. CMR : B,I,C thẳng hàng.

d/ CMR :

 

BÀI 9: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB,bán kính OC vuông góc với AB. Vẽ tia Ax là tiếp tuyến tại A của đường tròn (O).Từ điểm M bất kí trên nữa đường tròn vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt Ax tai E và cắt OC tại D. Gọi F là giao điểm cảu BD và Ax. CMR: tích AE.EF không phụ thuộc vị trí điểm M trên nửa đường tròn.

 

Lưu ý :-hs về nhà ôn tập theo đề cương PGD và làm các bài tập bổ sung trên.

            -hs đọc kỹ đề vẽ hình chính xác ,sạch sẽ không tẩy xóa.

            -phân bố thời gian hợp lý để làm bài.

CHÚC CÁC EM CÓ MỘT KỲ THI THẬT TỐT.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu