ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I - ALUYỆN TẬP THÊM

ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I

Bài 1 : Cho a = 45 ; b = 60 ; c = 75

            a/ Tìm ƯCLN ( a ; b ; c ) ; BCNN ( a ; b )

            b/ Tìm các số tự nhiên x biết c chia hết cho x và 3 < x < 20

Bài 2 : Thưc hiện phép tính rồi phân tích ra thừa số nguyên tố :

            a/ 5.23 + 32 . 23 + 113

            b/ 43 . 45 – 43.43 + 171 + 100

Bài 3 : Tìm các số tự nhiên x  biết rằng khi chia 143 và 81 cho  x  được số dư lần lượt là 11 và 9

Bài 4 : Bạn Nam có một tấm bìa HCN chiều rộng 75cm chiều dài 135cm, bạn Nam muốn cắt tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau ( số hình vuông được cắt hết ).

            a/ Độ dài cạnh HV có thể là bao nhiêu ?

            b/ Gọi diện tích HV là x ( cm2 ) , tìm x biết 20 < x < 40

Bài 5 : Số HS khối 6 trong khoảng từ 300 đến 400. Khi xếp hàng 8 ;10 ; 12 ; 15 đều dư 3 HS. Tính số HS khối 6 ?

Bài 6 : Tìm số tự nhiên x để x + 5 chia hết cho x + 1

Bài 7 : Tìm số tự nhiên n để  3n + 18 là số nguyên tố.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu