LUYỆN TẬP Hai Góc Đối ĐỉnhHình học

Tiết 2: LUYỆN TẬP

I.Kiến thức cần thiết:

Học sinh nắm được định nghĩa,tính chất hai góc đối đỉnh

II. Kiến thức trọng tâm:

- Nắm được định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Biết vận dụng các kiến thức trên để làm bài tập

- Nhận biết được các góc đối đỉnh trong một hình,và vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.

- Bước đầu tập suy luận và biết cách trình bày một bài tập.

III+ IV.Nội dung ghi chép và Bài tập rèn luyện:

Bài 6/83 SGK:

Cho: xx'  yy' = ; Â1 = 47o

Tìm: Â2 =?; Â3 =?; Â4 =?

- Cách vẽ:

+ Vẽ góc xÂy = 47o.

+ Vẽ tia đối Ax'của tia Ax.

+ Vẽ tia đối Ay'của tia Ay, được đt xx' cắt yy' tại A.                                                       

                             y'                              x                                    

xÂy = Â1 = 47o

                            x'                

                                                                  y                    

Giải

*Tính Â3

Ta có: Â3 = Â1 = 47o (đối đỉnh).

*Tính Â2

Ta có Â2+Â3=180o ( kề bù)

          Â2+ 47o =180o

          Â2 =133o

* Tính Â4

Ta có Â4 =  Â2=133o  (đối đỉnh).

BT (7/83 SGK):   Giải

Ô1 = Ô4 (đđỉnh);

Ô2 = Ô5 (đđỉnh);

Ô3 = Ô6 (đđỉnh)

 

 


xôz = x'ôz' (đđỉnh);

yôx' = y'ôx (đđỉnh);  zôy' = z'ôy (đđỉnh)

xôx' = yôy' = zôz' = 180o

 

BT 8/83 SGK.

   y                z          y                    y'

          70o

  70o                              70o          70o

x         O                  x                          x'    

 

BT 9/83 SGK

+ Vẽ tia Ax.

+ Dùng ê ke vẽ tia Ay sao cho xÂy = 90o.

+ Vẽ tia đối Ax' của tia Ax.

+ Vẽ tia đối Ay' của tia Ay được góc x'Ây' đối đỉnh với góc xÂy

Các cặp góc vuông không đối đỉnh là:

xÂy và yÂx';   yÂx' và x'Ây';

y'Âx' và y'Âx;   xÂy và xÂy'.

                                             y

 

 

                                                  

                           x            A                   x'

 

                                              y'

V. Kiến thức chuẩn bị:

- BTVN: 4,5,6/74 SBT

- Chuẩn bị bài " Hai đường thẳng vuông góc", thước thẳng eke

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu