Hai đường thẳng vuông gócTiết 3: Hai đường thẳng vuông góc

 

I.Kiến thức cần thiết:

-Học sinh biết được thế nào là hai đường thẳng vuông góc

-Học sinh hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng.

 

II. Kiến thức trọng tâm:

-      Hoc sinh nắm được định nghĩa hai đường thẳng vuông góc và công nhận tính chất có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước.

-      Học sinh nắm được định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng,biết cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng.

 

III. Nội dung ghi chép:

1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc

Ta có:

= (gt)

+=(kề bù)

Þ=-=

= (đđ)Þ=

= (đđ)Þ=

Định nghĩa: Sgk/84.

Ký hiệu: xx'^ yy'

2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc:

- Điểm O nằm trên đường thẳng a.

- Điểm O nằm ngoài đường thẳng a.

 

- Tính chất thừa nhận: Sgk/85

3. Đường trung trực của đoạn thẳng:

Định nghĩa: Sgk/85.

-Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

-d là đường trung trực của AB Û d ^ AB tại M và MA=MB

IV. Bài tập rèn luyện:

* Đối với học sinh trung bình khá: 11,12,13 SGK/86

* Đối với học sinh giỏi: 20 SGK/87

V. Kiến thức chuẩn bị:

-         Thuộc các định nghĩa về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đường thẳng

-         Làm các bài tập: 12,13/86 Sgk.

-         Chuẩn bị bài Luyện tập/86

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu