ĐỀ SINH CHUYÊNĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004 – 2005

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Môn : SINH HỌC

 

I/ PHẦN BẮT BUỘC:

Bài 1 (2.5 điểm)

1)    1)     Quá trình thu nhận kích thích của  sóng âm diễn ra như thế nào để giúp ta nhận biết và phân biệt được âm thanh?

2)    2)     Hãy nêu biện pháp và giải thích vì sao phải giữ gìn vệ sinh tai ?

3)    3)     Em hãy chú thích các chi tiết 1,2,3,4,5,6,7 trong hình: cấu tạo của tai (không cần vẽ lại hình)

Bài 2: (1.5 điểm)

Phân tử ADN có cấu trúc như thế nào để bảo đảm cho chúng:

a)    a)     Bền vững tương đối

b)    b)     Đa dạng và đặc thù

Bài 3: (1.5 điểm)

Trong cơ thể người, tuyến giáp nằm ở vị trí nào? Nêu tác dụng hoocmôn tuyến giáp đối với sự trao đổi chất trong cơ thể. Giải thích tại sao hiện nay ngành y tế khuyến khích ngưới dân dùng muối có iốt?

Bài 4: (2 điểm)

So sánh động mạch và tĩnh mạch (ở người) về cấu tạo và chức năng.

Bài 5: (3 điểm)

1) Các chất dinh dưỡng được hấp thụ sẽ chuyển đến các tế bào của cơ thể người theo những con đường nào?

2) Vẽ sơ đồ các con đường vận chuyển các chất (có chú thích đầy đủ các chi tiết)

3) Trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim thì gan có vai trò như thế nào?

Bài 6: (1.5 điểm)

Hãy nêu các cơ chế làm cho bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài không ổn định qua các thế hệ.

Bài 7: (4 điểm)

Đem giao phối ruồi giấm đực thân màu xám, cánh thẳng với 2 ruồi giấm cái:

-       -          Với ruồi giấm cái thứ nhất thân màu xám cánh cong, thu được ở F1: 150 con thân màu đen, cánh thẳng; 149 con thân màu đen, cánh cong; 437 con thân màu xám, cánh thẳng; 445 con thân màu xám, cánh cong.

-       -          Với ruồi giấm cái thứ hai thân màu xám, cánh thẳng, thu được ở F1: 340 con thân màu xám, cánh thẳng; 120 con thân màu xám, cánh cong.

a)    a)     Giải thích kết qủa trên và viết sơ đồ lai. Cho biết các cặp gen qui định các cặp tính trạng tương phản nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau.

b)    b)     Làm thế nào để xác định kiểu gen của ruồi giấm thân màu đen, cánh thẳng?

 

II/ PHẦN TỰ CHỌN: Học sinh chọn 1 trong 2 bài sau đây:

Bài 8 (4 điểm) Chương trình THCS cải cách

1)    1)     Em hãy chú thích các chi tiết 1,2,3,4,5 trong hình: sơ đồ hệ hô hấp ở chim (không cần vẽ lại hình). Chi tiết số 5 có tác dụng như thế nào đối với chim?

2)    2)     Em hãy bổ sung vào bảng tóm tắt về sự thích nghi với môi trường sống của thằn lằn và thỏ:

 

Thằn lằn

Thỏ

Cơ quan hô hấp

Cơ quan di chuyển

Sinh sản

Chăm sóc trứng hoặc con

Nhiệt độ cơ thể

 

Bài 9 (4 điểm) Chương trình THCS thí điểm

1)    1)     Hệ sinh thái là gì? Năng lượng trong hệ sinh thái được hình thành và vận chuyển như thế nào?

Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cáo, mèo rừng, vi sinh vật, thỏ, cây cỏ, hổ, dê, gà

2) Hãy nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Gen (ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Vì sao prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào cơ thể?

 

Hết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu