Các bài toán về cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉCác bài toán về cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ      

Các kiến thức cần nhớ:

1/ Với  x= , y =   (a,b,m Ì Z ,m > 0 ) ta có:

         x + y = + =

          x + y = -   =

 2/ Với x = ,y =    (y ≠0)  ta có:

         x . y =   . =

          x : y =   : =   . =

  

 

Bài tập rèn luyện bổ sung:

Bài 1: Tính nhanh

          a)

          b) (

         c)

          Bài 2: Tìm x

a)  

b)    

c)    

Bài 3: Chứng minh rằng

 

  Dặn dò:   

Xem lại các bài toán về lũy thừa của số hữu tỉ

 

 
7 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu