Đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 chuyên - 19/01/2013



Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 12 Chuyªn

M«n thi: Lý 12 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 176

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm. Vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự f = 5cm đặt cách mặt phẳng hai khe sáng đọan L = 45 cm. Người quan sát có mắt bình thường đặt mắt sát kính lúp và quan sát hệ vân trong trạng thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 15'. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là:

A. 0,60 mm                   B. 0,50 mm                          C. 0,40 mm                          D. 0,45 mm

C©u 2: Ánh sáng vàng trong chân không có bước sóng 0,589 mm. Trong thủy tinh có chiết suất 1,5, bước sóng và tốc độ của nó có giá trị :

A. l = 0,884 mm ; v = 2.108 m/s                               B. l = 0,393 mm ; v = 2.108 m/s

C. l = 0,589 mm ; v = 3.108 m/s                                D. l = 0,585 mm ; v = 3.108 m/s

C©u 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng ánh sáng và sóng âm:

A. Đều có thể phản xạ, nhiễu xạ.

B. Đều là sóng dọc, có tần số không đổi khi lan truyền từ môi trường này sang môi trường khác

C. Đều mang năng lượng

D. Đều có tốc độ thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác

C©u 4: Tia tử ngọai:

A. Có thể nhìn thấy được qua kính lọc sắc.

B. Là sóng ngang.

C. Do tất cả các vật bị nung nóng phát ra

D. Trong y học, dùng để chữa bệnh ung thư nông.

C©u 5: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young, a= 0,3 mm, D = 2 m, ánh sáng đơn sắc chiếu vào 2 khe có tần số  f = 5.1014 Hz. Chọn gốc O trùng vị trí vân trung tâm, trục tọa độ song song với mặt phẳng hai khe sáng, điểm M trên màn có tọa độ xM = - 6 mm là  :

A. Vị trí vân sáng thứ 2                                             B. Vị trí vân sáng thứ 3

C. Vị trí vân tối thứ 2                                                D. Vị trí vân tối thứ 3

C©u 6: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm ® 0,75μm. Tại vị trí vân đỏ bậc 3 với bước sóng λ đ = 0,75μm còn có bao nhiêu vân sáng nằm trùng nhau tại đó?

A. 2 vân                                                                    B. Không có sự trùng nhau của vân sáng.   

C. 3 vân.                                                                   D. 4 vân

C©u 7: Chiếu một chùm sáng trắng song song hẹp, coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới 600. Chiều sâu của bể nước là 1m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34 và  đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng của dải màu thu được ở chùm sáng ló ra khỏi mặt nước là:

A. 8 mm                       B. 6 mm                               C. 15 mm                            D. 11 mm

C©u 8: Phát biểu nào sau đây không đúng :

A. Trong miền giao thoa ánh sáng, những điểm dao động có biên độ cực đại và những điểm có biên độ cực tiểu có vị trí không thay đổi

B. Sóng ánh sáng của hai nguồn có cùng tần số bao giờ cũng là sóng kết hợp

C. Khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau, những điểm có vân sáng là những điểm nhận hai sóng tới cùng pha  nhau.

D. Khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau, những điểm có vân tối là những điểm có hiệu quang trình đến hai nguồn là một số lẻ lần nửa bước sóng

C©u 9: Tốc độ của một ánh sáng đơn sắc trong một môi trường có độ từ thẩm m = 1,2 là v = 2.108 m/s. Hằng số điện môi của môi trường đó có giá trị :

A. 1,3                           B. 2,7                                   C. 1,875                              D. 2,4

C©u 10: Chọn câu sai : Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng

A. Nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vị trí vân trung tâm sẽ dời về phía nguồn trễ pha hơn.

B. Nếu làm cho hai nguồn kết hợp không cùng cường độ sáng thì cường độ sáng của vân tối sẽ khác không.

C. Khi chắn ngay sau một trong hai khe S1 hoặc S2  một tấm thủy tinh hai mặt song song thì khoảng vân giao thoa vẫn không đổi.

D. Khi di chuyển nguồn S ra xa mặt phẳng chứa hai khe S1S2 , ta vẫn quan sát được hiện tượng giao thoa trên màn.

C©u 11: Chọn câu đúng khi nói về máy quang phổ :

A. Bắt buộc phải có bộ phận chính là một hay vài lăng kính

B. Nhờ có máy quang phổ, nguời ta đã phát hiện ra Heli ở trên mặt trời trước khi tìm thấy nó ở trên mặt đất

C. Trong máy quang phổ lăng kính, hệ tán sắc thường gồm một hay vài lăng kính đặt ngược chiều nhau

D. Là dụng cụ để nghiên cứu hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

C©u 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, kỏang cách từ 2 khe đến màn là 1,2 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Trong các bước sóng sau, bước sóng cho vân sáng tại điểm M trên màn và cách vân trung tâm 1,95 mm là :

A. 0,56 µm                   B. 0,65 µm                          C. 0,72 µm                          D. 0,76 µm

C©u 13: Chọn câu đúng khi nói về tia hồng ngọai

A. Là các bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng bé hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

B. Không có tính chất sóng do năng lượng của tia hồng ngọai thấp.

C. Được ứng dụng để chụp ảnh trái đất từ vệ tinh.

D. Trong y học, dùng để chữa bệnh còi xương.

C©u 14: Tia Roentgen là :

A. Chùm electron  do hiệu điện thế UAK rất lớn phát ra

B. Bức xạ do Katot của ống Roentgen phát ra

C. Bức xạ do đối âm cực trong ống Roentgen phát ra

D. Bức xạ xuất hiện do sự va chạm giữa chùm tia catot với 1 tấm kim lọai có nguyên tử lượng lớn

C©u 15: Giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm bằng thí nghiệm Young, khoảng cách 2 giữa 2 khe là 0,6 mm và khoảng cách từ 2 khe đến màn 1,2 m. Bề rộng quang phổ bậc 3 trên màn là:

A. 2,28 mm                  B. 22,8 mm                          C. 5,5 mm                           D. 1,55 mm

C©u 16: Chọn câu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng :

A. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi qua lăng kính

B. Hiện tượng tán sắc ánh sáng không phụ thuộc vào môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua

C. Chiếu chùm ánh sáng trắng rất hẹp qua tấm thủy tinh dưới góc tới khác không, trên màn quan sát đặt sau tấm thủy tinh có thể thấy được dãy màu cầu vồng

D. Chiếu chùm ánh sáng trắng rất hẹp đến mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí, nếu tia màu lục nằm sát mặt bên kia của lăng kính thì tia màu lam sẽ ló ra khỏi lăng kính

C©u 17: Chọn câu sai khi nói về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng :

A. Khẳng định tính chất sóng của ánh sáng

B. Khi có hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng thì ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng

C. Quan sát được khi ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt

D. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng tương tự như hiện tượng nhiễu xạ của sóng trên mặt nước

C©u 18: Cho 1 chùm ánh sáng trắng phát ra từ một đèn dây tóc truyền qua 1 ống thủy tinh đựng khí Hydro ở áp suất cao rồi chiếu vào khe của một máy quang phổ lăng kính thì trên kính ảnh sẽ xuất hiện :

A. Quang phổ liên tục nhưng trên đó có một số vạch tối

B. Bốn vạch màu trên 1 nền tối

C. Dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

D. Quang phổ đám do khí Hydro tạo ra

C©u 19: Chọn câu sai khi so sánh tia X và tia tử ngọai:

A. Cùng bản chất là sóng điện từ

B. Đều có tác dụng lên kính ảnh

C. Đều dùng để phát hiện vết nứt trên bề mặt sản phẩm

D. Có ứng dụng quan trọng trong y học

C©u 20: Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì :

A. Nhiệt độ của đám khí họăc hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục.

B. Nhiệt độ của đám khí họăc hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục

C. Áp suất của khối khí hấp thụ phải rất thấp.

D. Cần có đồng thời hai nguồn sáng: một nguồn phát ra quang phổ liên tục và một nguồn phát ra quang phổ vạch hấp thụ

C©u 21: Nếu dùng ánh sáng trắng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young thì trên màn quan sát:

A. Hòan tòan không có vân giao thoa

B. Tất cả các vân quan sát được đều là vân màu cầu vồng, viền tím ở trong, viền đỏ ở ngòai

C. Vân trung tâm là vân sáng trắng, sát đó là vân đỏ, hai bên có những dải màu như màu cầu vồng xếp liên tiếp nhau, tím ở trong, đỏ ở ngòai

D. Vân trung tâm là vân sáng trắng, vân bậc một là vân màu cầu vồng, các vân còn lại tạo nên dải màu liên tục không bị ngăn cách bởi vân tối.

 

C©u 22: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thời 2 buớc sóng lần lượt là 720 nm và 450 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa 3 vân sáng cùng màu với vân trung tâm có mấy vân sáng khác màu với vân trung tâm :

A. 24                            B. 26                                    C. 20                                   D. 22

C©u 23: Trong thí nghiệm giao thoa Young, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc trên màn thu được hai hệ vân giao thoa với khoảng vân lần lượt là 1,35 mm và 2,25 mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Khoảng cách MN bằng:

A. 3,375 mm                B. 4,375 mm                        C. 6,75 mm                         D. 3,2 mm

C©u 24: Biểu thức xác định mối quan hệ giữa bước sóng, tần số và tốc độ ánh sáng khi truyền trong chân không với chiết suất tuyệt đối của môi trường là  :

A.                    B.                           C.                           D.

C©u 25: Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì

A. bước sóng ánh sáng giảm, tốc độ ánh sáng giảm.

B. bước sóng ánh sáng tăng, tần số ánh sáng không đổi.

C. tần số ánh sáng tăng, tốc độ ánh sáng giảm

D. tần số ánh sáng giảm, bước sóng ánh sáng giảm

C©u 26: Thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng có tần số 5.1014 Hz. Hiệu khoảng cách từ 2 khe sáng đến vị trí có vân sáng bậc 4 là:

A. 4,8 µm                     B. 2,4 µm                            C. 3,6 µm                            D. 1,2 µm

C©u 27: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ.         B. Khác nhau về màu sắc các vạch.

C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.          D. Khác nhau về số lượng vạch.

C©u 28: Chọn câu sai khi nói về máy quang phổ lăng kính:

A. Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song, gồm một khe hẹp F nằm ở tiêu diện vật của một thấu kính hội tụ

B. Lăng kính có tác dụng phân tích chùm tia tới thành nhiều chùm tia đơn sắc song song lệch theo cùng một phương.

C. Các bộ phận sắp sếp theo thứ tự : ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng ảnh

D. Trong buồng tối có một thấu kính hội tụ và một kính ảnh hoặc kính mờ đặt tại tiêu diện ảnh của thấu kính

C©u 29: Dùng phương pháp ion hóa không thể phát hiện ra các bức xạ :

A. Tia gamma               B. Tia Rơnghen                    C. Tia tử ngọai                     D. Tia màu tím

C©u 30: Chiếu 1 tia sáng trắng từ không khí tới vuông góc với mặt bên AB của 1 lăng kính có góc chiết quang 450. Người ta thấy rằng tia ló màu lục nằm sát mặt bên AC của lăng kính. Chọn kết luận đúng:

A. Chiết suất của lăng kính đối với tia màu lục

B. Tia sáng màu lục có góc lệch cực tiểu

C. Chùm ló khỏi lăng kính không có màu đỏ

D. Chỉ có tia màu lam bị phản xạ tòan phần khi đi qua lăng kính trên.

 

----------------- HÕt 176 -----------------





No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu