Bài tập toán lớp 10cau 1. Tứ giác ABCD nội tiếp (O). M là điểm chính giữa cung AB và không chứa C,D. Dây MC ,MD ,cắt AB tại E và F, BC Cắt MD tại H , CM cắt AD tại K.
a. Cmr : góc CHD = GÓC CKD
B. Cmr : CDFE nội tiếp
C. Cmr: KH song song với AB
D. Cmr : MA tiếp xúc với đường tròn ( AFD )
Câu 2: cho 3 tập.
A={x€ R| |x +1| >1 }
B ={x €R ||x+1| =< 5 }
C = {x€R | x =< 7 }
Tìm A giao B , A hợp B , A giao C hợp B , phần bù của A giao B trong R , phần bù của A hiệu C trong R, Agiao C hiệu B.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu