hóa 9 nâng caohóa 9
Oxi hoá p gam một kim loại M thu được 1,3475p gam oxit tương ứng.
a) Xác định M và cho biết vị trí của M trong bảng tuần hoàn.
b) Hoà tan hoàn toàn p gam M trong 200 ml dung dịch AlCl3 1M thấy sinh. ra V lít khí (đktc) và có kết tủa xuất hiện. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được 7,65 g chất rắn. Tính a,V
câu a mình làm được rồi ra kim loại Na. giúp mình câu b nha (xét 3 trường hợp nhá:
- Th1: NaOH hết, AlCl3 dư
- Th2: naoh dư, AlCl3 hết
- Th3: cả 2 hết
giải:
có kết tủa chứng tỏa NaOH không có dư. ở đây chỉ có 2 trường hợp.
Kết tủa là Al(OH)3
2Al(OH)3àAl2O3+3H2O
0,15………0,075
Số mol Al2O3=7,65/102=0,075 mol.
Số mol AlCl3=1.0,2=0,2 mol
Ta thấy số mol Al(OH)3<số mol AlCl3 nên có 2 trường hợp:
Phản ứng dư AlCl3
3Na+3H2O+AlCl3à3NaCl+Al(OH)3+3/2H2.
0,45……….0,15………...…0,15…….0,225
p=n.M=0,45.23=10,35 g
V=n.22,4=0,225.22,4=5,04 lít.
Phản ứng hết AlCl3
13Na+13H2O+4AlCl3àNa[Al(OH)4]+3Al(OH)3+13/2H2+12NaCl
0,65……………0,2………….....……….0,15……0,325
p=n.M= 0,65.23=14,95 g.

V=n.22,4=7,28 lít
1 comment:

  1. ???????? sao co 3 chat tham gia vay ban ? Hoa lop may vay ?

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu