ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHUYÊN TOÁNSỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHUYÊN TOÁN

 

Bài 1 :(6đ) Tìm các giới hạn :

                      1.               2.

                       3.      4. 

Bài 2: (3đ) Cho hàm số ;

                                           

                         Tìm A,B để hàm số liên tục trên R.

Bài 3(1đ):  Cho :a>b>c Chứng minh phương trình:

                                                    

                                                  có nghiệm.

 

--------------------------------- HẾT ----------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu