KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: TOÁN 11CBKÌ THI: KIỂM TRA MỘT TIẾT

Môn: TOÁN 11CB (11Văn-A3)

Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

Bài 1. Tính các giới hạn sau

 

Bài 2. Xét tính liên tục của hàm số sau tại x = -2

Bài 3. Chứng minh phương trình sau có ít nhất 1 nghiệm

 

--- HẾT ---
ĐÁP ÁN

 

Bài

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

6điểm

1.0

 

0.5+0.5

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

0.5+0.5

 

 

 

1.0

 

 

0.5+0.5

Bài 2

3điểm

 

Vậy hàm số liên tục tại x = -2

0.5

 

1.5

0.5

 

0.5

Bài 3

1điểm

 

Xét hàm số  liên tục trên R nên liên tục trên

Nên pt  có ít nhất 1 nghiệm thuộc

0.5

 

0.25

0.25

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu