ĐỀ THI HỌC KÌ I- MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 12ĐỀ THI HỌC KÌ I- MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 12

(Theo chương trình Nâng cao: 12V-A4, 12Anh)

Ngày kiểm tra:       12/12/2011

                                                         Thời gian làm bài:  90' (không kể thời gian giao đề)

 

 

 

Câu 1 (2 điểm):

a) Nêu ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu? (1đ)

b) Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ được viết dựa trên tác phẩm nào? (1đ)

 

Câu 2 (3 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về con đường tự học của mỗi người. (Bài viết không quá  400 từ)

 

Câu 3: (5 điểm)

                 Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của nhân vật ông lái đò trong tùy bút Người lái đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. 

                                                                 

                                                               -------- Hết--------    
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu