ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 10 CHUYÊN                 SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II .NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT                        MÔN TOÁN 10 CHUYÊN

                             -------------------------                                                                   Thời gian : 120 phút

 

 

Bài 1 . (2 điểm ) Giải bất phương trình sau :

 

Bài 2.( 1.5 điểm ) Chứng minh : cos150 +sin150 =

 

Bài 3. (1.5 điểm ) Rút gọn biểu thức : A=

 

Bài 4. (1 điểm ) Không dùng máy tính, hãy tính :

P =

 

Bài 5. (1.5 điểm ) Cho A, B.Viết phương trình đường tròn có bán kính , có tâm thuộc đường thẳng  và tiếp xúc với đường thẳng

 

Bài 6.(1.5 điểm ) Một tam giác cân có cạnh đáy và một cạnh bên có phương trình lần lượt là :  ; . Lập phương trình cạnh bên còn lại biết nó qua

 

Bài 7.( 1.5 điểm ) Viết phương trình chính tắc của elip (E ) có tiêu điểm thuộc Ox; các trục đối xứng là Ox, Oy; đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở có phương trình  và diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng 24.

 

---------HẾT ---------

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM BÀI THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 10 CHUYÊN

 

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

(2 đ )

BPT

0.5

 

        

1.0

 

        

0.5

Bài 2

(1.5  đ )

Đẳng thức

0.5

 

                   

 

0.5

 

  đúng

Vậy có điều phải chứng minh

0.5

Bài 3

(1.5 đ )

Viết được A=

0.5

 

                  

0.5

 

                  

0.5

Bài 4

(1 đ )

Trình bày được P =

0.5

 

                          

 

 

0.25

 

=

0.25

Bài 5

(1.5 đ )

+Tính được

0.5

 

+Gọi được tâm

0.25

 

+ Đưa ra

0.25

 

+Tìm được hai tâm I :  ,

0.25

 

+Viết được hai phương trình :

      ; 

0.25

Bài 6

(1.5 đ )

+Gọi  là một véc tơ pháp tuyến của cạnh bên còn lại ()

0.25

 

+Trình bày 

0.25

 

   

0.25

 

   

0.25

 

 

+  (loại )

+, chọn

0.25

 

+ Kết quả :

0.25

Bài 7

(1 đ )

+Phương trình chính tắc có  dạng :

0.25

 

+Đưa ra hệ

0.25

 

+Giải được

0.25

 

+Viết được kết quả :

0.25

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu