Sinh 11 Nâng CaoSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Sinh 11

M«n thi: Sinh 11 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 152

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

PhÇn tr¾c nghiÖm (5®)

C©u 1: Tập tính nào sau đây để phát triển hoàn chỉnh ở cá thể không cần phải qua sống với bầy đàn ?

A. Đi theo vật nhìn thấy đầu tiên ngay sau khi nở của vịt          

B. Hót của chim hoạ mi

C. Rình mồi và bắt mồi của hổ                                

D. Bảo vệ lãnh thổ của chó sói

C©u 2: Nếu kích thích vào giữa sợi trục của một nơron thì sẽ có hiện tượng nào sau đây của xung thần kinh

A. Lan truyền theo hướng về phía tận cùng của sợi trục

B. Lan truyền về hướng thân nơron

C. Lan truyền cả hai chiều

D. Không lan truyền và xung thần kinh tự dập tắt

C©u 3: Khi tâm thất co thì

A. van nhĩ thất  và van bán nguyệt sẽ đóng

B. van nhĩ thất và van bán nguyệt sẽ mở ra

C. van nhĩ thất sẽ đóng và van bán nguyệt sẽ mở ra

D. van nhĩ thất sẽ mở và van bán nguyệt sẽ đóng

C©u 4: Hoạt động nào sau đây có tác dụng điều chỉnh nồng độ CO2 trong máu ?

A. Bài tiết mồ hôi                                                    B. Thông khí phổi              

C. Đào thải nước tiểu                                              D. Hấp thu nước ở ống thận

C©u 5: Tổ chức thần kinh bắt đầu xuất hiện từ ngành động vật nào sau đây ?

A. Giun dẹp                 B. Ruột khoang                   C. Giun tròn                        D. Chân khớp

C©u 6: Hiện tượng nào sau đây không phải là cân bằng nội môi ?

A. Khát nước, tìm ngay nước uống                         B. Giẫm phải gai, lập tức nhấc chân lên

C. Trời nóng, toát mồ hôi                                         D. Vừa chạy mệt xong, thở mạnh và gấp

C©u 7: Tìm câu có nội dung sai  :

A. Tập tính bẩm sinh mang tính loài

B. Tập tính học được xuất hiện trong quá trình sống của  cơ thể

C. Tập tính bẩm sinh là tập hợp các phản xạ có điều kiện

D. Tập tính học được thường không thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống

C©u 8: Vì sao trên sợi thần kinh có miêlin bao bọc, điện thế động chỉ xuất hiện tại các eo Ranviê ?

A. Vì các ion chỉ phân bố ở 2 bên màng tại các eo Ranviê  mà không có ở các vị trí khác

B. Chỉ có các eo Ranviê mới tiếp nhận được kích thích

C. Do bao miêlin là chất cách điện

D. Chỉ có ở eo Ranviê, màng tế bào mới có khe hở cho các ion di chuyển qua lại

C©u 9: Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?

A. Sứa, san hô, hải quỳ                                             B. Cá, ếch, thằn lằn

C. Trùng roi, trùng amip                                           D. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam

C©u 10: Sau khi di chuyển qua khe xinap, chất trung gian hoá học tác động lên bộ phận nào sau đây để làm thay đổi tính thấm của màng sau xinap ?

A. Các vị trí khác nhau trên màng sau xinap            B. Lớp trong của màng sau xinap

C. Các thụ thể trên màng sau xinap                          D. Lớp ngoài của màng sau xinap

C©u 11: Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim là

A. lưỡng cư, bò sát, chim                                         B. lưỡng cư, thú

C. cá xương, chim, thú                                             D. bò sát(trừ cá sấu), chim, thú

 

C©u 12: Một đàn sói thường kiếm ăn và săn mồi trong một khu vực nhất định, không cho các cá thể thuộc đàn khác tới kiếm ăn. Trong đàn, Sói đầu đàn thường giành được quyền ưu tiên hơn về thức ăn và sinh sản. Các hiện tượng trên mô tả những tập tính nào?

A. Tập tính lãnh thổ - tập tính thứ bậc                     B. Tập tính lãnh thổ - tập tính sinh sản

C. Tập tính sinh sản – tập tính kiếm mồi                  D. Tập tính kiếm ăn – săn mồi

C©u 13: Tác dụng quan trọng của chất trung gian hoá học của xinap là

A. Tạo khả năng dẫn truyền xung thần kinh ở màng trước xinap

B. Gây trạng thái đảo cực ở màng sau xinap  để  hưng phấn tiếp tục lan truyền

C. Làm xuất hiện mất phân cực ở màng trước xinap

D. Chuyển xung điện di chuyển qua khe xinap để tiếp tục lan truyền

C©u 14: Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính

A. học được                                                             B. bẩm sinh                        

C. bản năng                                                              D. vừa là bẩm sinh vừa là học được

C©u 15: Một người có huyết áp 125/80. Con số 125 chỉ……(1)…… và con số 80 chỉ..........(2)..........(1) và (2) lần lượt là

A. huyết áp trong tâm thất trái ; huyết áp trong tâm thất phải

B. huyết áp động mạch ; nhịp tim

C. huyết áp trong kì co tim ; huyết áp trong kì giãn tim

D. huyết áp trong vòng tuần hoàn lớn ; huyết áp trong vòng tuần hoàn phổi

 

TỰ LUẬN (25 phút)

Câu 1: (2điểm)

a. Cho biết cơ quan hô hấp của các động vật sau:Trùng roi, giun đất, tôm, cá xương, ếch, cắc kè, bồ câu, người

b. Dựa vào bảng tỉ lệ phần trăm thể tích khí O2 và CO2 trong không khí hít vào và thở ra ở người cho bên dưới. Hãy nhận xét, giải thích tại sao lại có sự khác nhau về tỉ lệ các loại khí O2 và CO2 trong không khí khi hít vào và thở ra

 

Loại khí

Không khí hít vào

Không khí thở ra

O2

20.96%

16.40%

CO2

0.03%

4.10%

N2

79.01%

79.50%

 

Câu 2: (3 điểm)

Cho biết sự khác nhau trong vận động khép lá, xòe lá ở cây trinh nữ và lá cây me theo bảng hướng dẫn bên dưới:

Chỉ tiêu so sánh

Cử động ở lá me

Cử động của lá cây trinh nữ

Kiểu vận động

 

 

Đặc điểm

 

 

Tác nhân kích thích

 

 

Cơ chế

 

 

Tính chất, biểu hiện

 

 

Ý nghĩa

 

 

 

* Lưu ý: Thí sinh trả lời ngắn gọn, không dài dòng

 

 

 

----------------- HÕt 152 -----------------


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu