Đề thi HKII môn Toán lớp 11 Cơ bảnTrường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt                                            Bài thi học kì II – tuần 37

                   Tổ Toán                                                                                    Môn: Toán 11 cơ bản

 

1. Nội dung kiểm tra:

   Kiến thức:

- Định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa hình học của đạo hàm của hàm số tại một điểm.

- Đạo hàm cấp hai của hàm số.

- Các định nghĩa và điều kiện để đường vuông góc với mặt phẳng, đường thẳng vuông góc với đường thẳng, hai mặt phẳng vuông góc.

- Định nghĩa và cách xác định góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

- Định nghĩa khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, giữa đường và mặt song song, giữa hai mặt song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau

   Kỹ năng:

- Biết vận dụng ý nghĩa hình học của đạo hàm viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

- Biết áp dụng các quy tắc và đạo hàm của các hàm số để tính đạo hàm cấp hai của hàm số.

- Biết vận dụng quan hệ vuông góc trong không gian để chứng minh, tính góc, tính khoảng cách.

2. Hình thức: Tự luận – thời gian: 120 phút

3. Ma trận đề:

CHỦ ĐỀ - MẠCH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Nhận

Biết

Thông hiểu

Vận dụng

CỘNG

thấp

cao

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại điểm x0 cụ thể

Câu 1a

1điểm

Câu 1b

1 đểm

 

 

2 điểm

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số.

Câu 2a

  1 điểm

  Câu 2b

1 điểm

 

 

2 điểm

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (cho biết tọa độ tiếp điểm, hoặc biết hệ số góc)

  Câu 3a

1,5 điểm

 

 

 

  1,5 điểm

Giải bất phương trình đại số chứa đạo hàm của hàm số.

 

Câu 3b

1 điểm

 

 

1 điểm

Chứng minh quan hệ vuông góc( đường vuông góc mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc)

Câu 4a

1 điểm

 

 

 

1 điểm

Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (hoặc giữa đường và mặt)

 

Câu 4b

1 điểm

 

 

1 điểm

Tính khoảng cách (từ điểm đến mặt, giữa đường và mặt phẳng song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau)

 

 

Câu 4c

1 điểm

 

1 điểm

CỘNG

4 câu

4,5 điểm

4 câu

4 điểm

1 câu

1 điểm

 

9 câu

9,5 điểm

Hình vẽ: 0,5 đ

                                                                                                                   Ngày lập 20/4/2013

                                                                                                                    Người lập ma trận

 

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

              Sở GD & ĐT Kiên Giang                                                                 ĐỀ THI HỌC KÌ II

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt                                                  Năm học: 2012 – 2013

 

Môn: Toán 11 cơ bản

Thời gian: 120 phút

     (Không kể thời gian phát đề)

---*---

Bài 1. (2 điểm)

        a) Cho , tính y''(-1)?;              b) Cho , tính ?

Bài 2. (2 điểm)

       Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

        a);                                     b) .

Bài 3. (2,5 điểm)

        a) Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (C) biết (d) có hệ số góc k = – 2?

        b) Cho hàm số  Giải bất phương trình ?

Bài 4. (3,5 điểm)

        Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SB = a và SB vuông góc với đáy. (Hình vẽ: 0,5 điểm).

a)     Chứng minh: (SAC)(SBD). (1 điểm)

b)     Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD)? (1 điểm)

c)     Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD)? (1 điểm).

---Hết---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN  11CB

 

 

Nội dung

Điểm

 

Bài 1.

(2 điểm)

 

        a) Cho , tính y''(-1)?;            

        b) Cho , tính ?

 

a)

1 điểm

…………………………

………………………………………….

....................................................................

 

0,25+0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

b)

1 điểm

 

..........................

............................

………………………………………….

 

0,25+0,25

0,25

 

 

0,25

Bài 2.

2 điểm

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

        a);                              b) .

 

 

a)

1 điểm

……………………………..

………………………

 

0,25+0,25

 

 

0,25+0,25

b) 1 điểm

………………………………….

………………………….

……………………………………………

(Nếu HS làm cách khác đúng, đạo hàm mỗi cấp được 0,5 điểm)

0,25

 

0,25+0,25

 

0,25

Bài 3a

1,5 điểm

Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (C) biết (d) có hệ số góc k = – 2?

 

 

 

y' = -3x2 – x + 2……………………………………………….

Gọi x0 là tiếp điểm của (d) và (C), theo đề bài ta có y'(x0) = k = – 2

                ………………………

 

 

0,25

 

 

 

0,25

* x­0 = 1. PT tiếp tuyến là:  

 

0,25+0,25

* x­0 = . PT tiếp tuyến là:

 

0,25+0,25

Bài 3b

1 điểm

Cho hàm số  Giải bpt ?

 

 

y' = 2x3 – 9x2 + 12x – 2

0,25

0,25+0,25

.            Vậy S

 

0,25

Bài 4

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ

0,5 điểm

 

4a)

1 điểm

Ta có: ACBD   (ABCD là hình vuông)……………………………….

   và ACSB (SB  (ABCD)) …………………………………

AC  (SBD)………………………………………………………

Mà AC  (SAC) nên (SAC)  (SBD)……………………….

0,25

 

0,25

0,25

 

0,25

 

 

 

 

4b)

1 điểm

Ta có SB  CD (SB (ABCD))

   và BC  CD   (1)

suy ra CD (SBC)  SC  CD (2)………………………………

Ta lại có (SCD) (ABCD) = CD (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) là góc giữa SC và BC…………………………………………………

Xét tam giác SBC vuông tại B:

 Tan =………………………………………..

Vậy ……………………..

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

4c)

1 điểm

Dựng BH  SC() mà CD BH (do CD (SBC) cmt)

Suy ra BH  (SCD) (4)

.

 

 

0,25

Trong mặt phẳng (BHD), dựng OK  HD ().

Ta có  và cắt nhau theo giao tuyến HD.

Suy ra OK (SCD) (5), hay

 

 

0,25

Từ (4) và (5) ta được OK // BH mà O là trung điểm của BD, do đó OK là đường trung bình của tam giác BHD.

.

 

 

 

0,25

Xét tam giác vuông SBC có BH là đường cao:

.

Vậy

 

 

 

0,25

            HS làm cách khác đúng, vẫn được điểm tối đa tương ứng với từng phần.

 

                                                                                                         Người lập đáp án

 

 

                                                                                                       Nguyễn Thị Ngọc Anh

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu