Toán - Thanh Thái Ngô1/ Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 5,2538 cm, góc C= 40*25'.Từ A vẽ đường phân giác AD và đường trung tuyến AM(D và M thuộc BC).

a/Tính độ dài của các đoạn thẳng AM, BD.

b/Tính diện tích tam giác ADM.

c/Tính độ dài phân giác AD.

Bài 2/cho f(x) = 1,32x^2 + (3,1-2 căn 5)/(7,2 + căn 6,4 ).x + 7,8 - 3 căn 2.

a/ Tính f(5- 3 căn 2).

b/ Với giá trị nào của x thì f(x) đạt giá trị nhỏ nhất ,tìm giá trị nhỏ nhất của f(x)

on Đặt Câu Hỏi

giải:

 

 

 

 

 

 

Ta có:

sinC=

<=>sin40o25=

=>BC==12,7692 cm.

=>AM=

Áp dụng tính chất đường phân giác:

Áp dụng pita go:

AC2=BC2-AB2=12,76922-5,25382=135,4500542

=>AC=11,6383 cm.

Thay lên ta được:

<=>BD=

Mặt khác:

BD+CD=BC

=>+CD=BC

<=>1,4514CD=12,7692

=>CD=8,7977

=>BD=12,7692-8,7977=3,9715

trong tam giác ACD ta vẽ đường cao DH.

ð Tam giác ADH là tam giác vuông cân tại H(do gốc HAD bằng 45 độ)

Áp dụng lượng giác cho tam giác CDH ta có:

=>DH=DCsinC=8,7977sin40o25'=3,6198 cm.

=>AH+DH=3,6198 cm (vì ADH cân tại H)

Áp dụng pitago cho tam giác ADH

AD2=AH2+DH2=DH2+DH2=2DH2=2. 3,61982=26,2059

=>AD=5,1192 cm.

Bài 2/cho f(x) = 1,32x^2 + (3,1-2 căn 5)/(7,2 + căn 6,4 ).x + 7,8 - 3 căn 2.

a/ Tính f(5- 3 căn 2).

b/ Với giá trị nào của x thì f(x) đạt giá trị nhỏ nhất ,tìm giá trị nhỏ nhất của f(x)

 

Bài a dể rồi Thầy chỉ làm bài b thôi:

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu