Bài tập Vật Lý 10Hai xe o to chay tren hai duong thang vuong goc voi nhau sau khi gap nhau o nga tu ,mot xe chay sang phia dong mot xe chay len phia bac voi cung van toc40 km/h

a,tinh van toc tuong doi cua xe thu nhat so voi xe thu hai
b,ngoi tren xe thu hai quan sat thi thay xe thu nhat chay theo huong nao
c,tinh khoang cach hai xe sau nua gio ke tu khi gap nhau o nga tu
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu