Vật lý 10 - Chuyển độngtrong 1 giay dau, di duoc quang duong 9.5m. trong giay cuoi di duong quang duong 0.5m. tim van toc ban dau va gia toc
giải:
ta thâý vật chuyển động chậm dần đêù nên sau giây cuối cùng vật sẽ dừng lại
nên ta có v=0
áp dụng công thức:
ta có công thức:
a=(v-vo)/t
<=>at=v-vo
Lại có:
v2-vo2=2as
<=>(v-vo)(v+vo)=2as
<=>at(v+vo)=2as
<=>t(v+vo)=2s
Áp dụng cho giây cuối ta có:
1.(vk+0)=2.05<=>vk=1
=>a=(0-vk)/1=-1 (m/s)
Áp dụng cho giây cuối:
a=(v1-v)/t
<=>-1=v1-v
v1+v=2s=2.9,5=19
giải hệ trên ta được:v1=9,v=10
ở đây lưu ý:
vk: là vận tốc của vật ở thời điểm trước khi dung lại 1 giây.
V: vận tốc ban đầu của vật
V1: vận tốc của vật khi nó đi được 1 giây.
Thời gian vật đi:

t=(0-v)/a=-10/-1=10 (s)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu