Giúp mình giải bài toán hình 11(hình học phẳng)?Giúp mình giải bài toán hình 11(hình học phẳng)?


Trong mp Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm C thuộc đthẳng: 2x+y+5=0 và A(-4;8).Gọi M là điểm đối xứng của B qua C,N là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD.Tìm tọa độ B và C biết N(5,-4)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu