Vật lý 10 - Chuyển độnglúc 9h một ô tô khởi hành từ TPHCM chạy về LA với V= 60 km/h. Sau khi đi được 45 phút, xe dừng 15 phút rồi tiếp tục chạy với V như trước. Lúc 9h30 một ô tô thứ 2 khởi hành từ TPHCM đuổi theo xe thứ nhất, với V= 70km/h. Xác định nơi và lúc xe sau đuổi kịp xe trước
(vật lí lớp 10)
giải:
chọn thời gian lúc 9h 30 phúc, gốc tọa độ tại Hồ Chí Minh

do xe thứ nhất dừng lại 15 phúc nên ta có thể xem nó khởi hành lúc 9h 15 nên ta có phương trình:
s1=v1(t+0,25)=60t+15
xe thứ 2 có phương trình:
s2=v2.t=70t
2 xe gập nhau thì chúng có cùng tọa độ:
s1=s2<=>60t+15=70t
<=>15=10t
<=>t=1,5 giờ

tại vị trí: s=70.1,5=105 km( cách hồ chí minh)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu