Bài tập dao động diều hòa hayMột vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà với A = 4cm. Xét trong cùng khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất mà vật đi được là 18cm. Nếu xết trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì quãng đường ngắn nhất vật đi được là bao nhiêu?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu